ПРАВИЛА & УСЛОВИ

Тука се опишани правилата и условите за користење на услугите на НОРДИК ДИЗАЈН